1984
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Italy by Magnex?
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo:

 

1987
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Belgium
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: F75Y

C90: 8425

 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022