1992cca
link/detail
Puzdro s bočným vysúvaním kazety.
Made in Austria
Market EU

Formulácia: pravdepodobne chromdioxid + oxid železitý s kobaltom, back coating (zrejme Basf Tape)
Sériové číslo: 4022A J

 

1996cca
link/detail
Puzdro s bočným vysúvaním kazety.
Made in EU (zrejme Austria)
Market EU

Formulácia: pravdepodobne chromdioxid + oxid železitý s kobaltom, back coating (zrejme Basf Tape)
Sériové číslo: R6223 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021