1990
Hranaté puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)
Market EU

Formulácia: chromdioxid, alebo oxid železitý dopovaný kobaltom
Sériové číslo C60: A104E6

 

1994
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)
Market EU

Formulácia: chromdioxid, alebo oxid železitý dopovaný kobaltom
Sériové číslo C60: A105X6
C90: A264X9

   

 

1998
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)

Market EU

Formulácia: chromdioxid, alebo oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: H349X6

 

1998
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: pravdepodobne od Basf, ale z novších, asi oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 1  0821  04047

 

1998 Emtec
Zaoblené slim puzdro.
Made in EU by Emtec

Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 1440123200

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2017