1994
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Japan/Thailand by TDK
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo:

 
 

 

1998cca
link/detail
Zaoblené extra ? slim puzdro.
Made in Thailand by TDK, Tape Made in Korea
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo:

 

2012-2015
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Indonesia by Maxell (PT.Panggung Electric Corp.), Tape Made in Korea
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: A1258121

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022