199x
link/detail
-
Made in Germany/China

Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020