1992
link/detail
Hranaté puzdro (typ Fuji).
Made in Japan by Denon
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 92J28

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021