1992
link/detail
Hranaté puzdro, typ Fuji.
Made in Japan by Denon

Market Japan

Formulácia: oxid železitý s kobaltom, Denon DX3 Tape ?
Sériové číslo: 95K03

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022