1985
link/detail
Hranaté žlté puzdro.
Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: BMI530

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022