19xx
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Spain by Socimag S.A.

Market EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018