1978
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in USA

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 100817

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020