1998
link/detail
Extraslim puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý (UR tape)
Sériové číslo: I2285483

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022