2002 OEM Raks
Zaoblené slim puzdro.

Made in Turkey

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 121102 2
C90: -