2000
link/detail
Extra slim puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý (UR tape?)
Sériové číslo: A3135182

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019