1994 - 2008
Made in China

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: N70302