19xx
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in W.Germany, zrejme Permaton
Market EU

Formulácia: pravdepodobne chromdioxid by Basf, alebo Agfa
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020