1982
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: ,,oxid železitý,,
Sériové číslo: JAPAN  BGGO7FG

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020