199x
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany?
Pravdepodobne páska Germany, kazeta China.

Market EU

Formulácia: chromdioxid/oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020