19xx
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in China, Hong Kong by Swire Magnetics HK Ltd.
Market Asia/EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo:

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021