1990
link/detail
Zaoblené slim puzdro.

Made in Korea by Saehan
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 96052901

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019