1996
Zaoblené slim puzdro.

Made in China
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 8720B9