1993
link/detail
Zaoblené puzdro.

Made in China by Forward, tape Australia by GreenCorp
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom, alebo chromdioxid
Sériové číslo: 7528C6

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021