1986-90cca
link/detail
Hranaté puzdro
Made in Korea by GoldStar

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C46: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022