1990-1994cca
link/detail
Zaoblené puzdro.
Made in Korea by GoldStar
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 311012X

back audio/video/data/index

© EZ647 2018