1992
link/detail
Zaoblené slim puzdro.

Made in China
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C60: 1185A26

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020