199x
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by SKC

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: K60414575

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022