Hi SPACE MiniDisc 74
priehľadné otváracie puzdro
Made in France by Hi-Space MPO

Sériové číslo: MA292008

   
 hub code  -
 stamper code  RECORDABLE MD GL  45246