Zaoblené puzdro.
Made in China, cievky Emtec

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -