1986
Hranaté puzdro.
Made in Korea

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -