1994
Zaoblené puzdro.
Made in Korea

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 6102121