1995
link/detail
Extraslim čierne zaoblené puzdro s oknom.
Made in Japan

Market EU/USA

Formulácia: "Beridox" dvojvsrtvový náter
Sériové číslo C90a: E55GU90

C90b: 374GU90


 

1998
link/detail
Extraslim čierne zaoblené puzdro s oknom.
Made in Japan

Market EU

Formulácia: "Beridox" dvojvsrtvový náter
Sériové číslo C60: F57HP60

C90: E57HU90

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022