1980
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU

Formulácia: Jemno zrnný Pure-Ferrix
Sériové číslo: 0F16

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022