1982
Hranaté puzdro.
Made in Japan by Sanyo
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 33BO2

Sanyo Japan