1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey by Raks
Market EU (France)

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (Raks HD-XII / SD-X)
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022