2002-2004cca
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 3422123200

kazeta vyrábaná pre sieť Lidl