Hranaté puzdro.
Made in China

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -