Hranaté puzdro.
Made in Switzerland by ICM

Market EU

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne Basf tape
Sériové číslo: -