1988
Jemne zaoblené puzdro.
Made in Japan

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 8-10G