1988 Japan
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Formulácia: pravdepodobne "Purix" (DX)
Sériové číslo: 7826G