1987
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C46: 7.25H

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022