1987
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market Japan

Formulácia: "oxid železitý s kobaltom, trieda HD6"
Sériové číslo: 9127B

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021