-
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020