1999 - 2003cca
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 99112203

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022