Hranaté puzdro.

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -