-
Zaoblené puzdro.
Made in China

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -