-
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in China

Market EU?
Detekcia typ I

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019