19xx
link/detail
Hranaté puzdro
Made in China, Hong Kong
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN: C60: 0 77431 00124 1
MODEL:

 

19xx
link/detail
Hranaté puzdro
Made in China
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN: C90: 0 77431 00125 8
MODEL: CERTRON HD

   

 

1988-90cca
link/detail
Hranaté puzdro
Made in China
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN: C90: 0 77431 00125 8
MODEL: CERTRON HD-90

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023