1978
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in England by EMI
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019