1992cca
Zaoblené puzdro.
Made in England by Maxell
Market EU

Formulácia: ,,Fine Epitaxial,, pravdepodobne XLII
Sériové číslo: C0938392