1990
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Singapore by General Magnetics
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 289202G

   

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Germany/Switzerland by ICM
Market EU

Formulácia: oxid železitý, pravdepodobne páska Basf
Sériové číslo C60: 3499017310
C90: 0860027211

   

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020