1994
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1996
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in EU (Germany)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 157131300

 

1998 - 2002
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in EU (Germany)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90a: 2679114300

C90b: 0360111300
C90c: 0260113200

   
   

 

od roku 2002 pokračuje tento model pod značkou EMTEC

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020