1994
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in Germany/France/Indonesia
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1996
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in EU (Germany, France)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 1257131300

 

1997 - 2001
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in EU (Germany, France)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 2727112100
C90a: 2679114300

C90b: 0360111300
C90c: 0260113200

   
   

 

od roku 2002 pokračuje tento model pod značkou EMTEC

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023